เชิญชวนผู้ปกครอง เปิดใจทำไมลูกสอบได้ โดย...นายแพทย์สมยศ


     ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในปีนี้ ให้สู้ต่อไป ผมเข้าใจในความรู้สึกของลูกๆและผู้ปกครองเป็นอย่างดี(ผมเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้ว)  นำเอาความผิดหวังเปลี่ยนเป็นกำลังใจ

 

     ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับลูกๆที่สอบผ่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองคงหายเหนื่อยแล้วนะครับ สำหรับลูกๆก็กำลังเริ่มเหนื่อยอีกครั้งกับการเป็น  นตท.ใหม่ แต่ท่าน ผบ.รร.เตรียมทหาร ท่านบอกว่าปีนี้จะค่อยๆเริ่มจากเบาไปหาหนัก เพื่อเปลี่ยนฐานะจากพลเรือนเป็นนายทหาร อดทนและสู้ๆนะครับลูกๆ

 

     ทำอย่างไร ให้ลูกสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้(จากประสบการณ์ตรงของผมเองเท่านั้นครับ) ผมคิดว่าจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

         1. ตัวเด็กเอง ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่น

                            อ่านหนังสือ ทำข้อสอบเก่า

                            ออกกำลังกายสม่ำ่เสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะที่จะต้องใช้สอบรอบสอง (ดูรายละเอียดได้ที่เวปโรงเรียนายเรืออาศ)

         2. ผู้ปกครอง ต้องให้การสนับสนุน และให้กำลังใจลูกๆตลอดเวลา

                            ผมเปิดเสียงวิชาการให้ฟัง(สลับฟังเพลง) ตอนไป-กลับโรงเรียน

                            ผมเปิดเสียงวิชาการให้ฟัง ขณะเข้าห้องน้ำ แต่อย่าซีเรียส

มากนะครับ ทำแบบสนุกๆ

         3.สถาบันกวดวิชา เนื่องจากข้อสอบเข้าเตรียมทหาร เป็นข้อสอบที่ยาก และมีจำนวนข้อที่มาก เด็กจะต้องทำข้อสอบเร็วๆ ผมคิดว่าการกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเีรียนเตรียมทหารนั้นมีความจำเป็น (อันนี้ต้องขอย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เด็กบางคนหรือผู้ปกครองบางท่าน อาจจะมีความเห็นว่าไม่จำเป็นก็ได้)

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

              ก.ได้รับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา ที่ใกล้เคียงกับการสอบ

              ข.นักเรียนได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันกัน สร้างความกระตือรือร้น

              ค.ได้รับการทดสอบเป็นระยะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา

              ง.ได้ฝึกวิชาพละ ที่จะต้องใช้สอบรอบสอง

              จ.สถาบันกวดวิชาบางแห่ง ติวสอบรอบสองให้ฟรี

           ในการเลือกสถาบันกวดวิชาให้กับลูกๆ ผู้ปกครองควรจะไปดูสถานที่เรียนด้วยตนเอง ไปพูดคุยกับเจ้าของสถาบัน ก่อนตัดสินใจนะครับเพราะความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และการสอบเข้าเตรียมทหารถูกจำกัดด้วยอายุ นักเรียนบางคนสอบได้ 1ปี หรือ2ปี หรือ3ปี ไม่เท่ากัน

           สำหรับผมเลือกให้ลูกเรียนที่สถาบันกวดวิชาแดนนภา คอร์สติวเข้มเดือนมีนาคม ตอนอยู่ ม.2 ยังไม่มีสิทธิ์สอบเตรียมทหาร แต่เมื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นมาก กลับมาเรียนคอร์สติวเข้มตอน ม.3 สอบติด3เหล่าแต่สอบตกรอบสองเนื่องลำดับที่ไม่ดี   และเรียนคอร์สติวเข้มตอนอยู่ ม.4 ผลสอบรอบวิชาการ ติดลำดับต้นๆ และสอบผ่านได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารในที่สุด ผมต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่สอนลูกมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณสถาบันกวดวิชาแดนนภาพร้อมคณาจารย์ทุกๆท่านของสถาบัน ขอบคุณทุกๆกำลังใจ โดยเฉพาะพี่ต๋อยและภรรยา(พ่อเจ)ที่ยืนเคียงข้างและคอยให้กำลังใจตลอดเวลาและยังค้ำประกันให้อีกด้วย  และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอชื่นชมในความมีมานะ ขยันอดทนตั้งใจแ่น่วแน่ของลูกชายจนทำให้มีวันนี้

                                           ขอบคุณครับ

                                       นายแพทย์สมยศ

           ผู้ปกครองท่านใดอยากพูดคุยซักถามกับผมเป็นการส่วนตัว ติดต่อมาได้ครับไม่ต้องเกรงใจ  โทร 089-7654007 (หลัง2ทุ่ม)

           ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้ามาให้ความคิดเห็นและแรกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์กับลูกๆในรุ่นต่อๆไปครับ

                                        

 

 

        

     



ผู้ตั้งกระทู้ นายแพทย์สมยศ :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-30 18:54:21 IP : 49.49.206.161


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3332299)
ขอบคุุณในความต้ังใจของลูก........ มุ่งม่ัน ฝ่าฟันต่อุปสรรค. ท่ีรออยู่. ขอบคุณผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต้ังแต่เล็กจนโตทำให้ลูกมีความรู้พร้อม ขอบคุณสถาบันกวดวิชาแดนนภา ...........คณะครูอาจารย์ท่ี.............ช้ีทางช่องสว่างให้ลูกเห็นเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดทุกคร้ังท่ีทำการtest ซ่ึงเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงกับการสอบเข้าในคร้ังน้ีของลูกมาก. ลูกไม่ใช่คนเก่งแต่มีความต้ังใจจริงท่ีจะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมยศ จุลเสนและครอบครัว ดูแลเด็กๆท่ีมาเรียนด้วยความต้ังใจเสมือนลูกของตนอยู่เป็นกำลังใจให้เด็กจนดึกด่ืน คอยแก้ปัญหาให้เด็กๆ ทุ่มเทสัพกำลังแม้แต่ความสุขส่วนตัวและครอบครัวก็ต้องรอไปก่อนประกาศผลรอบแรกจนถึงสอบรอบสองยังคงติวเพ่ือความสำเร็จ สงกรานต์ซ่ึงเป็นวันหยุดยาวก็ยังคงอยู่กับเด็ก. ประทับใจจริงๆ ป.ล.ขอบคุณฟันเฟืองเล็กๆท่ีมีความหมายเชื่อมโยงผู้ปกครองกับนักเรียนและสถาบันน่ันก็คือ พี่โต้งและพี่ปอย ของน้องๆค่ะ ดีใจท่ีเลือกสถาบันน้ีให้ลูกไม่ผิดหวัง อบอุ่น และได้เพ่ือนรู้จักผู้ปกครองท่ีดีอีกหลายครอบครัว
ผู้แสดงความคิดเห็น สายสมร อ่อนคำ วันที่ตอบ 2012-05-01 11:44:21 IP : 171.96.35.99


ความคิดเห็นที่ 2 (3332304)

 คงไม่ช้าเกินไป ที่จะกล่าวคำว่า "ขอบคุณ" 

ขอบคุณ..อาจารย์ สมยศ และ อาจารย์ทุกท่าน
ขอบคุณ..พี่ๆทุกคน ที่ดูแลน้อง

จนทำให้ กันตวิชญ์ อารมณ์ ลูกชาวบ้าน ธรรมดาๆ ได้มีวันนี้

และสุดท้าย ขอบคุณ....แดนนภา

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่กันต์ วันที่ตอบ 2012-05-01 12:40:16 IP : 27.130.106.240


ความคิดเห็นที่ 3 (3332353)

 เพราะลูกยังไม่ทิ้งความตั้งใจ แต่ก็ถอดใจไปเยอะ เฝ้าดูห่างๆ ก็รู้ว่าเขาทำไม่เต็มที่ แต่ว่าอานิสงค์ของความตั้งใจ จากปีที่แล้วยังอยู่ ทำให้เขามาถึงจุดหมายได้ แม่พยายามช่วยลุ้นและเป็นกำลังใจทุกอย่าง  และที่ทำให้เขามีแรงสู้คือเพื่อนๆ น้องๆที่แดนนภา ทำให้เขารู้ว่า ต้องสู้ต่อนะ  แล้วเขาก็ทำได้ ถึงไม่ดีที่สุดแต่ก็สมหวังดังที่ตั้งใจ ก็ขอบคุณหลายๆท่านเลย โดยเฉพาะ แดนนภาที่ให้ความรู้ ความอบอุ่นกับเขาเหมือนบ้านที่มีพี่น้องเยอะๆๆ คุณสมยศให้ความเป็นกันเอง เข้าใจเด็กๆทุกคน เชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนที่คุณสมยศไม่เอ่ยชื่อนะ ขอบคุณคุณหมอ คุณแม่ไนซ์อย่างมาก เป็นกัลยาณมิตรที่ดี  คุณแม่นิค และอีกหลายๆ คน นับว่าเป็นบุญของเรา ได้มาพบกัน รู้จักกันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่โอรส วันที่ตอบ 2012-05-01 22:22:00 IP : 125.26.38.142


ความคิดเห็นที่ 4 (3332393)

ลูกสอบได้เพราะมาติวที่แดนนภาค่ะ โดยเฉพาะรอบ2 เทคนิคด้านพละและเทคนิคด้านการสัมภาษณ์ (สถาบันอี่นจะไม่มีการติวให้นะค่ะ) ป๊ก่อนลูกไปสอบสัมภาษณ์ เดินหน้าเสียออกมาเพราะตอบได้อย่างเดียวว่า "ไม่ทราบครับ"  แต่ปีนี้ตอบได้เกือบทุกคำถามค่ะ เพราะแดนนภาติวรอบ2ให้ค่ะ แถมครูสมยศยังติวผู้ปกครองไม่ให้ไปโดน พวกต้มตุ๋น หลอกเรียกเงินว่าจะช่วยรอบ2ด้วยค่ะ (ขอบคุณครูมากๆค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่บาส วันที่ตอบ 2012-05-02 15:32:38 IP : 124.122.6.72


ความคิดเห็นที่ 5 (3332486)

 ขอบคุณ อาจารย์สมยศ ที่ลูกเจอครั้งแรกแล้วทำให้ลูกประท้บใจ และอยากฝากอนาคตและความหวังทั้งหมดไว้ที่นี อีกไม่นาน เขาจะกลับมาค่ะ มาช่วยอาจารย์ดูแลน้องๆต่อไป

 ขอบคุณ พี่ปอย,พี่โต้ง ที่ทุ่มเททั้งใจและกายให้กับลูกๆ

 ขอบคูณ พี่เตรียมทุกคนที่เสียสละเวลาดูแลน้องๆจนถึงฝั่ง

                 

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่แชมเปญ วันที่ตอบ 2012-05-03 18:08:04 IP : 110.168.90.54


ความคิดเห็นที่ 6 (3332490)

ขอบคุณสำหรับความตั้งใจ ของอ.สมยศ พี่ปอย และพี่โต้ง ที่ตลอดสงกรานต์ไม่เคยได้หยุดเลยแต่ดูแลเด็ก ๆ ตลอด

ขอบคุณที่ทำให้ "กาย" มีแรง และกำลังใจ สามารถสอบผ่าน เข้าเรียนตามที่ตั้งใจไว้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแม่กาย วันที่ตอบ 2012-05-03 21:20:13 IP : 124.121.92.100


ความคิดเห็นที่ 7 (3332764)

เชิญชวนผู้ปกครอง พบปะพูดคุยกันที่ face book ชมรมผู้ปกครองแดนนภา

เพื่อนัดแนะทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับลูกหลานแดนนภาต่อๆไปครับ

www.facebook.com/groups/356141701116110/

และที่  face book Dannapa tutor ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมอสมยศ วันที่ตอบ 2012-05-07 20:14:52 IP : 223.205.137.247


ความคิดเห็นที่ 8 (3332798)

ขอบคุณ "แดนนภา" ที่ทำให้น้องดอร์มได้เดินไปตามทางที่ฝันไว้ ถึงจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานแต่ก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตของเด็กหนุ่มคนนึงให้มีโอกาสที่จะเดินบนเส้นทางที่จะไปคว้าดาวได้ ขอบคุณ อาจารย์สมยศ และพี่ ๆ ทุกคนที่ดูแลดอร์มมาด้วยดีโดยตลอด  ขอบคุณจากใจจริง ๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ดอร์ม วันที่ตอบ 2012-05-08 08:39:07 IP : 110.164.90.93


ความคิดเห็นที่ 9 (3333117)

ขอบคุณคุณหมอสมยศที่เปิดกระทู้นี้ ทำให้ผปค.ได้มีโอกาส บอกเล่าความในใจ

ผมพ่อ ปอยครับ ตอนนี้ลูกขึ้นเหล่า แล้ว เป็น นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้น1

มาที่แดนนภาแล้ว ไม่ผิดหวัง ทางสถาบันดูแลมาตลอด จนกระทั่งขึ้นเหล่า

พวกเรายังมาที่นี่กันสม่ำเสมอ เสมือน เป็นศูนย์รวมใจ สิ่งที่จะพูดถึงมันมากมาย

แต่สิ่งที่ประทับใจก็คือการดูแลอย่างอบอุ่น มีโอกาสจะมาเล่าใหม่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐโรจน์ (พ่อปอย) วันที่ตอบ 2012-05-10 22:46:15 IP : 171.4.19.26


ความคิดเห็นที่ 10 (3333145)

 

          

              ขอบคุณทุกความเห็นที่ได้เข้ามา......มันทำให้ผมและทีมงานเหมือนได้ของรางวัลชิ้นใหญ่....คุ้มค่ากับการที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ  สร้างบุคคลากรให้กับกองทัพและประเทศชาติ....พวกลูกๆเหล่านี้อีกไม่นานเมื่อเค้าจบออกมา  คงจะสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่มากก็น้อย  คงไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้กับการสร้างคน....อีกสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจก็คือการได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่เปรียบเสมือนเป็นญาติกันไม่ใช่แค่คนรู้จัก.....หากใครมีเรื่องเดือดร้อนครอบครัวแดนนภาก็จะได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาหารือ บางครั้งอาจผ่อนคลายได้ขอให้ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาคุยกับเรารีบเข้ามาซะ ...คิดว่าไม่เฉพาะที่สอบได้เป็น นตท.ไปแล้วเท่านั้น ที่ยังไม่ได้สอบหรือกำลังจะสอบก็เข้ามาได้ ...อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกๆขอให้ทำทันที....ผมและทีมงานจะทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด(คนที่สัมผัสกับผมจะรู้ดี)....ผมขอให้ครอบครัวแดนนภาจงประสบแต่ความสุขและให้ลูกๆทุกคนสำเร็จดังปรารถนาทุกประการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษาสถาบัน วันที่ตอบ 2012-05-11 11:28:31 IP : 202.28.85.152


ความคิดเห็นที่ 11 (3334487)

ความรู้สึก ตอนที่ลุกสอบเข้าเตรียมทหาร ได้ วันมารายงานตัว มันดีใจมากๆ จนบอกไม่ถูก ไม่สามารถบรรยายได้

และผ่านไป เมื่อวันเยี่ยมครั้งแรก สุดแสนจะดีใจ ว่าลูกเข้า รรงและสามารถอยู่ได้

เมื่อลูกได้รับเครื่องหมาย จักรดาว

เมื่อลูกได้รับแหวนรุ่น

เมื่อลุกจบชั้นที่ 1

เมื่อลูกเรียนจบชั้น 2

เมื่อลูกจบชั้น 3 รับใบประกาศ ที่ รร.

วันที่ส่งตัวลูกขึ้นเหล่า

วันที่ลุกรับกระบี่สั้น

ทุกๆช่วงเวลา เรามีความสุขเพิ่มๆเรื่อยๆ

ทุกช่วงเวลาที่มีความสุข  แดนนภา อยู่เคียงข้างพวกเราเสมอ

แม้ว่าวันที่คุณทุกข์ใจ ลูกเจ็บป่วย แดนนภาก็ยังคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ

ขอบคุณแดนนภา ที่ทำให้เรามีครอบครัว สังคม พี่น้อง แดนนภา ที่อบอุ่น

 

แดนนภา จึงเสมือน ครอบครัวใหญ่ ที่กำลังเติบโต อย่างรวดเร็ว และพวกเราเชื่อว่า

 

พวกเราชาวแดนนภา ไม่เคยทิ้งกัน มีทุกข์ร่วมกัน และมีสุขร่วมกันเสมอ

 

อยากบอกดังๆๆๆๆ ว่า ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พ่อปอย วันที่ตอบ 2012-05-26 13:42:37 IP : 49.48.89.146


ความคิดเห็นที่ 12 (3358247)

ขอบคุณ อ.สมยศ และคณาจารย์ทุกท่าน

ขอบคุณน้องปอย น้องโต้ง

Surprise กับ นิสัยท่าน อ.สมยศ ที่เป็นคนตรงและมีความจริงใจต่อทุกๆคนอย่างมาก

ทึ่งกับความสามารถของทีมงานด้าน IT (ไม่รู้ว่าใคร)

ชมเชยน้องปอยที่ Support ข้อมูล และหาจังหวะถ่ายรูปลงเวปได้อย่างไม่มีที่ติ

โชคดีที่นำลูกมาเรียนที่แดนนภา ลูกได้รับคำชี้แนะและกำลังใจอาจารย์

และยังได้เพื่อนที่ดีระหว่างเรียน ทำให้มีกำลังใจฮึกเหิม มุมานะ มุ่งมั่น

ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่นายแพทย์สมยศได้กล่าวมาแล้วทุกประการ

หากลูกผมไปเรียนกวดวิชาที่สถาบันอื่น ประเมินแล้วอย่างเก่ง

คงได้แค่ผ่านรอบวิชาการรอบแรกในอันดับคะแนนที่ไม่ดีนัก

การทดสอบย่อยถี่ๆของสถาบัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กพัฒนาตนเองขึ้นอย่างมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวิชิต จินตภากร (vichit-dot-c-at-egat-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-05-20 22:23:56 IP : 125.25.84.65


ความคิดเห็นที่ 13 (3358248)

หากลูกผมไปเรียนกวดวิชาที่สถาบันอื่น ประเมินแล้วอย่างเก่ง

คงได้แค่ผ่านรอบวิชาการรอบแรกในอันดับคะแนนที่ไม่ดีนัก

ผู้แสดงความคิดเห็น นายวิชิต จินตภากร (vichit-dot-c-at-egat-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-05-20 22:26:10 IP : 125.25.84.65


ความคิดเห็นที่ 14 (3358273)

                      เสียงแม่ของลูกตะโกนด้วยความดีใจว่า"ลูกสอบติดเตรียมทหารแล้ว" เวลานั้นเป็นเวลา 00.00 น.หลังจากที่ได้โทรศัพท์ฟังการประกาศผลรอบสุดท้าย มันเป็นอะไรที่ตื้นตันใจอย่างที่สุด  ทำให้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่ลูกเดินมาบอกว่าอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แต่ลูกขอให้พาไปดัดฟัน (กลัวว่าฟันไม่สวยเขาจะไม่รับ)"ลูก บอกแพงนะป๊า" "ไม่เป็นไรเพื่อลูก" นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของตัวเขา นับจากวันนั้นทำให้เราต้องหาข้อมูลในการเตรียมตัว ทั้งเรื่องโรงเรียนระหว่าง ม.1-ม.3,เรียนพิเศษ,สถาบันกวดวิชา,ฝึกฝนร่างกาย,กำลังใจ เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำฝันของเขาให้เป็นจริงและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องยากของเด็กในวัยนี้ที่เขาต้องทิ้งความสนุกส่วนตัว เพื่อมามุ่งมั่นกับการเรียนและฟิตร่างกาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจของครอบครัว และร่วมเสมือนเราเป็นนักเรียนคนหนึ่ง เพื่อที่จะได้เข้าถึงข้อมูล,การเรียนการสอน,วางแผนการสอบ,ออกกำลังกายร่วมกัน และคุยภาษาเดียวกันเข้าใจกัน ส่วนเรื่องสถาบันกวดวิชานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด เราต้องศึกษาหาข้อมูล ว่าที่ไหนดีเป็นของจริง "สถาบันกวดวิชาแดนนภา" ที่นี่ทำให้ผมและลูกได้พบกับครอบครัวใหม่ ที่ให้ทั้งความเมตตา,ความเอาใจใส่,การเรียนการสอน,ฝึกทำข้อสอบ,พละศึกษา,การเตรียมตัวสอบ,ส่งไปสอบ และแล้วก็ถึงวันที่จะต้องทดสอบของจริงครั้งแรก คือการสอบโครงการช้างเผือก ของกองทัพอากาศ เขาทำได้ลำดับที่ 489 จากนักเรียน 6,000 กว่าคน ถึงเขาจะไม่ติดช้างเผือก ก็ไม่เป็นไรสู้ๆต่อ,ต่อมาสอบจ่าอากาศ เย้ๆๆ ติดจ่าอากาศแล้ว ยิ่งฮึกเหิม กับการก้าวต่อไปสู่รั้วจักรดาว สถาบันอันทรงเกียรติของลูกผู้ชาย รอจนผลสอบรอบสุดท้ายออกมา"สิ้นเสียงโทรศัพท์" เย้ๆๆ เขาทำได้ ๆ มันทำให้ครอบครัวผมมีความสุขและมีเขาคนนี้  "นตท.ธนดล อินทิยโกเศศ"

                  ขอขอบพระคุณสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร"แดนนภา" อาจารย์สมยศ,พี่โต้ง,พี่ปอย,ลุงแดงและอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้ลูกผมได้ประสพความสำเร็จตามฝันที่เขาหวังไว้และเติมเต็มความสุขของครอบครัวผมและครอบครัวแดนนภา  ผมและครอบครัวขอขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความจริงใจ

                  ยุทธนา-ชุติตา อินทิยโกเศศ(คุณพ่อ-คุณแม่ นตท.ธนดล อินทิยโกเศศ นตท.รุ่น 57/แดนนภา รุ่น 7)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณพ่อ-คุณแม่โซ่ วันที่ตอบ 2013-05-21 11:00:30 IP : 202.122.130.32


ความคิดเห็นที่ 15 (3370163)

 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น  ขอโทษด้วยครับที่อ่านช้าไปแต่ก็ดีใจที่ได้รับทราบถึงความรู้สึกที่ดี

ที่มีให้กับแดนนภาและจะขอยึดมั่นในสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของแดนนภาตลอดไป

                                                ด้วยรักลูกศิษย์ทุกคนจากใจf

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2013-10-31 22:00:03 IP : 10.98.82.197


ความคิดเห็นที่ 16 (3414612)

ผมเป็นคุณพ่อน้องข้างโอ๊ด-ลูกชาย...อายุตอนนี้(18/04/2557)ก็ 12 ปี 5 เดือน กับอีก 28 วัน ลูกผมเพิ่งจบป.6 ...ที่ผ่านมาปล่อยลูกเรียนตามสบาย ไม่เคยใส่ใจเรื่องผลการเรียน จนกระทั่งจะจบป.6 ต้องหาที่เรียนต่อ ม.1(โรงเรียนที่เรียนมีแค่ป.6) จึงเริ่มเห็นความสำคัญว่าถ้าปล่อยให้ลูกเรียนตามสบายคงจะแข่งขันกับใครเขาไม่ได้ แต่ครั้งนี้ยังโชคดีที่น้องยังสามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษที่โรงเรียนใกล้บ้านได้...ผมจึงตั้งใจว่าต่อแต่นี้ไป คงต้องกวดขันให้ลูกตั้งใจเรียน จึงเริ่มวางแผนการเรียนให้ลูก โดยเริ่มมองหาโรงเรียนกวดวิชาให้ลูก(ที่ผ่านมาไม่เคยให้ลูกเรียนกวดวิชาเลย แม้แต่ที่โรงเรียนเดิมมีเรียนพิเศษก็ไม่ได้ให้เรียน)จึงได้เข้าเน็ทมา saerch หาโรงเรียนกวดวิชาดู โดยดู 2 ปัจจัยสำคัญคือ 1.ต้องดี 2.ต้องอยู่ใกล้บ้าน ก็มาเจอ แดนนภา นี่แหล่ะครับ เลยกะว่าจะแวะไปที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมนี่แหล่ะครับ....แต่อ่านดู ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับ นักเรียนที่เพิ่งจะเข้าเรียนม.1 เลยเหรอครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณพ่อเด็กป.6ขึ้นม.1 (prateep-dot-roj-at-me-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-18 14:33:50 IP : 58.137.135.65



ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.