dot dot
bulletการสมัครเรียน
bulletสิ่งที่ควรรู้
bulletทดสอบตาบอดสี
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จุดเด่นของสถาบัน

1. ผู้บริหารคอยกำกับดูแลนักเรียนทุกคน ทุกคอร์ส ด้วยตนเอง ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียน ความตั้งใจ ความประพฤติ ฯลฯ

2. จำนวนนักเรียนไม่มากจนเกินไป ทำให้ทีมงาน สามารถจดจำนักเรียนได้ทุกคน

3. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ในการสอบเข้าเหล่าต่างๆได้อย่างครบถ้วน

4. เหล่าคณาจารย์มากด้วยประสบการณ์ในการสอน ทำให้สถิติผู้ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของสถาบันฯ
    มากขึ้นทุกปี

5. ความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันฉันท์พี่น้องขณะที่เรียนและเข้าค่ายร่วมกัน ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
    แม้จะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนเหล่าแล้วก็ตาม

6. ผู้ปกครองของนักเรียน รักและเข้าใจกัน ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้ได้มิตรภาพที่ดีในหมู่ผู้ปกครอง

7. เป็นที่พักพิงของนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียนเหล่าที่เป็นศิษย์แดนนภา และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

8. ผู้บริหารจริงใจกับนักเรียน และผู้ปกครองด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงCopyright © 2010 All Rights Reserved.