dot dot
bulletการสมัครเรียน
bulletสิ่งที่ควรรู้
bulletทดสอบตาบอดสี
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หลักสูตรนักเรียนประจำ

คอร์สอยู่ประจำตลอดปี (ทั้ง ดรอป และไม่ดรอปเรียน) รับจำนวนจำกัด

 

          เนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะเปลี่ยนหลักสูตรในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยใช้คุณวุฒิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเอง สถาบันกวดวิชาแดนนภา จะเปิดรับนักเรียนอยู่ประจำกับทางสถาบันฯ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในปีที่สอบ โดยพักกับทางสถาบันฯ มีเจ้าหน้าที่ และนายทหาร ที่ทำหน้าที่ปกครอง อบรม ดูแลตลอดเวลา (นอนด้วย) โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติของนักเรียนคอร์สอยู่ประจำ

-     รับนักเรียนชาย อายุระหว่าง 14 – 18 ปี มีความประพฤติดี

-     - กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ต้องย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใกล้สถาบันฯ เพื่อสะดวกในการรับ ส่ง

-   - สำหรับนักเรียนที่ต้องการดรอปเรียน ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป เพื่อหวังผลในการสอบ 100%

-     - ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ (การสอบเข้า) เช่น ตาบอดสี, ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ

 

หลักสูตรของสถาบันแดนนภาสำหรับนักเรียนประจำ

     เนื่องจากการสอบใช้คุณวุฒิ ม.4 ขึ้นไป และมีเนื้อหาค่อนข้างมาก จึงต้องมีการปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อสอบได้ จึงจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการติวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

  สำหรับนักเรียนประจำ จะได้เรียนทุกหลักสูตรที่สถาบันฯ เปิดสอนทั้งปี และได้เรียนเสริมคอร์สพิเศษต่างๆ ที่สถาบันฯ กำหนดเพิ่ม ได้แก่ 

  หลักสูตรปรับพื้นฐาน (กลาง เม.. – ต้น พ..

 

 

   หลักสูตรวันธรรมดาจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 17:30 - 19:30 .) คอร์สมิถุนายน ถึง กันยายน 


หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์ (เสาร์ เวลา 08:40 – 21:00 และอาทิตย์ เวลา 08:40 – 12:00 .) คอร์สมิถุนายน ถึง กันยายน 

 

 

  หลักสูตรคอร์สตุลาคม (ช่วงปิดเทอม) 

 

   หลักสูตรวันธรรมดาจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 17:30 - 19:30 .)  คอร์สพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 

 

 

  หลักสูตรวันเสาร์ อาทิตย์ (เสาร์ เวลา 08:40 – 21:00 และอาทิตย์ เวลา 08:40 – 12:00 .คอร์สพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 

 

 

  หลักสูตรคอร์สมีนาคม (ติวเข้มก่อนสอบ ช่วงปิดเทอมใหญ่) 

 

-     *** สำหรับนักเรียนประจำ สถาบันฯ มีหลักสูตรพิเศษสอนเพิ่มเติม โดยจัดอาจารย์มาสอนเพิ่มในบางวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจ หรือทำคะแนนได้ไม่ดี เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนคอร์สอยู่ประจำจะได้รับ

-      ห้องเรียน และห้องนอน เป็นห้องปรับอากาศ

-      - ได้เรียนทุกหลักสูตรที่สถาบันฯ จัดการเรียนการสอน

-      - ได้รับเสื้อ และกางเกงของสถาบันฯ คนละ 5 ชุด

-      - ซัก-รีด เสื้อผ้าให้ทุกวัน ยกเว้นชุดชั้นใน ถุงเท้า (ฝึกซักเอง)

-           -  มีนายทหารปกครองดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

-      - มีรถ รับ-ส่ง โรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้สถาบันฯ (กรณีนักเรียนไม่ดร็อปเรียน)

-      - ฝึกพลศึกษา 8 สถานีที่ใช้สอบ (มีการฝึกตลอดปี หมดห่วงเรื่องพลศึกษา)

-      - จัดการสอนในเรื่องที่นักเรียนยังทำคะแนนได้ไม่ดีเป็นกรณีพิเศษ (เป็นบางคน บางกรณี)

-      - แนะนำโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพให้เรียน (กรณีนักเรียนไม่ต้องการดร็อปเรียน)

-      - สามารถกลับไปพักที่บ้านได้ ในกรณีที่ปิดคอร์สเรียน ในบางช่วง บางเวลา (แต่ไม่เกิน 5-7 วัน)

 

 

 

   * สามารถสอบถามค่าใช้จ่าย และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 02-533-4935, 084-522-9109, 081-940-7969 *Copyright © 2010 All Rights Reserved.