dot dot
bulletการสมัครเรียน
bulletสิ่งที่ควรรู้
bulletทดสอบตาบอดสี
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
> เลี้ยงส่ง พี่แดนนภารุ่น 5 (นตท.55) ขึ้นเหล่า

เลี้ยงส่ง พี่แดนนภารุ่น 5 (นตท.55) ขึ้นเหล่า

 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ครอบครัวแดนนภา อันประกอบด้วยผู้ปกครอง และลูกศิษย์รุ่นที่ 6 และ 7 (นตท.56 / นตท.57) ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งพี่ๆ แดนนภารุ่นที่ 5 (นตท.55) ขึ้นโรงเรียนเหล่าทัพ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น คับคั่ง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.