หลักสูตร

 

*การสมัครเรียน 

 > นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถมาสมัครเรียนที่สถาบันฯ โดยเขียนใบสมัคร พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ขนาดใดก็ได้) จำนวน 1 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 > หากไม่สะดวกมาสมัครที่สถาบันฯ  สามารถติดต่อเพื่อขอลงชื่อผู้สมัครเรียน ได้ที่ 02-533-4935082-024-3072 พร้อมโอนค่าเรียน เพื่อยืนยันที่นั่ง
     (ตามรายละเอียดด้านล่าง)  

 

 การชำระค่าเรียน

 > ชำระผ่านบัตรเครดิต (ได้ทุกธนาคาร) ที่สถาบันฯ
 > ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานและระบุชื่อผู้สมัครเรียน มายังช่องทางดังนี้  

     Fax. : 02-533-4935 หรือ ID Line : dannapatutor 

      

  

 

หมายเหตุ  

***ทุกหลักสูตรผู้สมัครต้องยืนยันที่นั่่งเรียนด้วยการชำระค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท และชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบ ภายในเวลาที่กำหนดหากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

***กรณีนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ครบหลักสูตร หรือชำระค่าเรียน (ทั้งมัดจำ และเต็มจำนวน) แล้วมาขอยกเลิกการเรียนในภายหลัง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

    

 * ก่อนสมัครเรียนสถาบันจะทดสอบตาบอดสี และดูความเหมาะสมของร่างกายนักเรียนทุกคนก่อนในเบื้องต้น และโปรดตรวจสอบทางการแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากสถาบันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

   ทดสอบตาบอดสี >> http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/8/eye/2.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


  • ตารางสอนคอร์สตุลาคม 2562 ห้อง ม.2 - 3 ห้อง ม.4 ห้อง ม.5 - 6 การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย หลักสูตรช่วงปิดเทอมระหว่างปี มี 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเดือนเมษายน กำหนดเรียน ก...

  • การสมัครเรียน >>> ดูรายละเอียด หลักสูตรช่วงเปิดเทอมระหว่างปี มี2หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทอม1 (มิ.ย. - ก.ย.) กำหนดเรียน ต้นเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกันยายน วันเรีย...

  • หลักสูตรประจำตลอดปี เนื่องจากการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้นับหมื่นคน และการที่เราจะเข้าเป็นหนึ่งใน 500 คนแรก เป็น...
Visitors: 88,410