หลักสูตร

"คอร์สเปิดเทอม 2"
(เริ่มเรียน เสาร์ที่ 2 พ.ย.62 - อาทิตย์ที่ 9 ก.พ.63)

 

รับสมัครนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.2- ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ

เรียนภาควิชาการครบทุกวิชา วิทย์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) คณิต อังกฤษ ไทย สังคม / มีฝึกพละครบทุกสถานี

เน้นเนื้อหา เพิ่มเทคนิค แนวคิดวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ พร้อมสอบวัดผลจากข้อสอบของสถาบันฯ ซึ่งเทียบได้ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อประเมินผลนักเรียนแต่ละคน

เรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน / มีทั้งแบบไป-กลับ และแบบค้างคืน

วันเสาร์ เรียนวิชาการ เวลา 08.40-16.00 น. / ฝึกพละ เวลา 16.15-17.45 น. (นักเรียนที่ค้างคืนวันเสาร์ มีเรียนเพิ่ม เวลา 19.00-21.00 น. และวันอาทิตย์เรียนวิชาการ เวลา 08.40-12.00 น.

 

***ค่าเรียนแบบไป-กลับ ราคา 16,500 บาท / แบบค้างคืนวันเสาร์ (และเรียนเพิ่มกลางคืน) ราคา 19,500 บาท

 

 

*การสมัครเรียน 

 > นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถมาสมัครเรียนที่สถาบันฯ โดยเขียนใบสมัคร พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ขนาดใดก็ได้) จำนวน 1 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 > หากไม่สะดวกมาสมัครที่สถาบันฯ  สามารถติดต่อเพื่อขอลงชื่อผู้สมัครเรียน ได้ที่ 02-533-4935082-024-3072 พร้อมโอนค่าเรียน เพื่อยืนยันที่นั่ง
     (ตามรายละเอียดด้านล่าง)  

 

 การชำระค่าเรียน

 > ชำระผ่านบัตรเครดิต (ได้ทุกธนาคาร) ที่สถาบันฯ
 > ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานและระบุชื่อผู้สมัครเรียน มายังช่องทางดังนี้  

     Fax. : 02-533-4935 หรือ ID Line : dannapatutor 

      

 

  ส่วนลดในกรณีต่างๆ (กรุณานำหลักฐานมาแสดง)

   - นักเรียนที่สอบติดรอบแรกในปีที่ผ่านมา                                       ลด 50%
   - นักเรียนที่สอบผ่านโครงการช้างเผือก                                         ลด 30%
   - นักเรียนเก่า (ที่เรียนมาแล้ว 2 คอร์สขึ้นไป)                                    ลด  5%
   - นักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่านักเรียนนายเรืออากาศ                        ลด 10%
   - นักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร (ทบ. ทร. ตร.)          ลด  7.5%
   - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ                                   ลด  5%
   - นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือสอบได้ลำดับที่ 1 - 5 ของห้อง  ลด  5%
   - นักเรียนที่มาสมัครพร้อมกัน 5 คน ขึ้นไป                                       ลด  5% (ต่อคน)

 

หมายเหตุ  

***ทุกหลักสูตรผู้สมัครต้องยืนยันที่นั่่งเรียนด้วยการชำระค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท และชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบ ภายในเวลาที่กำหนดหากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

***กรณีนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ครบหลักสูตร หรือชำระค่าเรียน (ทั้งมัดจำ และเต็มจำนวน) แล้วมาขอยกเลิกการเรียนในภายหลัง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

    

 * ก่อนสมัครเรียนสถาบันจะทดสอบตาบอดสี และดูความเหมาะสมของร่างกายนักเรียนทุกคนก่อนในเบื้องต้น และโปรดตรวจสอบทางการแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากสถาบันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

   ทดสอบตาบอดสี >> http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/8/eye/2.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


  • ตารางสอนคอร์สตุลาคม 2562 ห้อง ม.2 - 3 ห้อง ม.4 ห้อง ม.5 - 6 การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย หลักสูตรช่วงปิดเทอมระหว่างปี มี 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเดือนเมษายน กำหนดเรียน ก...

  • หลักสูตรช่วงเปิดเทอมระหว่างปี มี2หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทอม1 (มิ.ย. - ก.ย.) กำหนดเรียน ต้นเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกันยายน วันเรียน(เลือกเรียนได้ 2 แบบ / ซึ่ง 2 แบบ เรียนเนื้อ...

  • หลักสูตรประจำตลอดปี เนื่องจากการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในปัจจุบันมีผู้สอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้นับหมื่นคน และการที่เราจะเข้าเป็นหนึ่งใน 500 คนแรก เป็น...
Visitors: 71,548