ผลงานที่ผ่านมา


  • ผลงานของสถาบันแดนนภา สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2550 สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ 5 คน 1.ธนภัทร วิเชียรลักษณ์ (ทอ.) 2.ภวิน สโรบล (ทอ.) 3.อดิศร ปานเคลือบ (ทอ....

  • ผลงาน ปี 2561 ของสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารแดนนภา - ส่งนักเรียนสอบ ทั้งหมด 135 คน - สอบผ่านข้อเขียน ทั้งหมด 51 คน - คิดเป็นที่นั่งได้ 118 ที่นั่ง - สอบผ่านรอบสอง ทั้งหมด 28 คน ...

Visitors: 58,562