คุณวุฒิ ม.4


 

 ผลงาน ปี 2562 ของสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารแดนนภา

- ส่งนักเรียนสอบ ทั้งหมด 125 คน

- สอบผ่านข้อเขียน ทั้งหมด 67 คน

- คิดเป็นที่นั่งได้ 216 ที่นั่ง

- สอบผ่านรอบสอง ทั้งหมด 46 คน

 

ลูกศิษย์แดนนภาทำผลงานยอดเยี่ยม

 อันดับ 5 เหล่า ทอ. และ อันดับ 6 เหล่า ทบ. (นายศรวีร์ จิรวีระ)
 อันดับ 6 เหล่า ตร.  (นายภูรินทร์ พิลึก)

 

สถิตินักเรียนประจำ ในปี 2562 

- มีนักเรียน              จำนวน   12 คน

- สอบผ่านข้อเขียน      จำนวน    9 คน

- สอบผ่านรอบสอง     จำนวน    7 คน

หมายเหตุ 

- นักเรียนประจำแบบดรอปเรียน     จำนวน 10 คน   สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 9 คน

  สอบผ่านรอบสอง จำนวน 7 คน

- นักเรียนประจำแบบไม่ดรอปเรียน  จำนวน   2 คน   สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 0 คน  

 

Visitors: 88,410