การสมัครเรียน

 > นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถมาสมัครเรียนที่สถาบันฯ โดยเขียนใบสมัคร พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ขนาดใดก็ได้) จำนวน 1 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 > หากไม่สะดวกมาสมัครที่สถาบันฯ  สามารถติดต่อเพื่อขอลงชื่อผู้สมัครเรียน ได้ที่ 02-533-4935, 082-024-3072 พร้อมโอนค่าเรียน เพื่อยืนยันที่นั่ง
     (ตามรายละเอียดด้านล่าง)  

 

 การชำระค่าเรียน

 > ชำระผ่านบัตรเครดิต (ได้ทุกธนาคาร) ที่สถาบันฯ
 > ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานและระบุชื่อผู้สมัครเรียน มายังช่องทางดังนี้  

     Fax. : 02-533-4935 หรือ ID Line : dannapatutor 

      

 

      

หมายเหตุ  ทุกหลักสูตรผู้สมัครต้องยืนยันที่นั่่งเรียนด้วยการชำระค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท และชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบ ภายในเวลาที่กำหนดหากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

ก่อนสมัครเรียนสถาบันจะทดสอบตาบอดสี และดูความเหมาะสมของร่างกายนักเรียนทุกคนก่อนในเบื้องต้น และโปรดตรวจสอบทางการแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากสถาบันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบตาบอดสี >> http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/8/eye/2.htm

 

Visitors: 88,410