การสมัครเรียน

 > นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถมาสมัครเรียนที่สถาบันฯ โดยเขียนใบสมัคร พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ขนาดใดก็ได้) จำนวน 1 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
 > หากไม่สะดวกมาสมัครที่สถาบันฯ  สามารถติดต่อเพื่อขอลงชื่อผู้สมัครเรียน ได้ที่ 02-533-4935, 082-024-3072 พร้อมโอนค่าเรียน เพื่อยืนยันที่นั่ง
     (ตามรายละเอียดด้านล่าง)  

 

 การชำระค่าเรียน

 > ชำระผ่านบัตรเครดิต (ได้ทุกธนาคาร) ที่สถาบันฯ
 > ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานและระบุชื่อผู้สมัครเรียน มายังช่องทางดังนี้  

     Fax. : 02-533-4935 หรือ ID Line : dannapatutor 

      

 

  ส่วนลดในกรณีต่างๆ (กรุณานำหลักฐานมาแสดง)

   - นักเรียนที่สอบติดรอบแรกในปีที่ผ่านมา                                       ลด 50%
   - นักเรียนจ่าอากาศ                                                              ลด 50%
   - นักเรียนที่สอบผ่านโครงการช้างเผือก (ทั้งประเภทช้างเผือก และสมทบ)     ลด 30%
   
- นักเรียนนายสิบ (ทบ. ทร. ตร.)                                                 ลด 20%
 
 - นักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่านักเรียนนายเรืออากาศ                        ลด 10%
   - นักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร (ทบ. ทร. ตร.)          ลด 7.5%
 
 - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการทหาร - ตำรวจ                                   ลด 5%
 
 - นักเรียนเก่า (ที่เรียนมาแล้ว 2 คอร์สขึ้นไป)                                    ลด  5%
 
 - นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือสอบได้ลำดับที่ 1 - 5 ของห้อง  ลด  5%
 
 - นักเรียนที่มาสมัครพร้อมกัน 5 คน ขึ้นไป                                       ลด  5% (ต่อคน)

    
หมายเหตุ  ทุกหลักสูตรผู้สมัครต้องยืนยันที่นั่่งเรียนด้วยการชำระค่ามัดจำ จำนวน 5,000 บาท และชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือให้ครบ ภายในเวลาที่กำหนดหากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี 
เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

ก่อนสมัครเรียนสถาบันจะทดสอบตาบอดสี และดูความเหมาะสมของร่างกายนักเรียนทุกคนก่อนในเบื้องต้น และโปรดตรวจสอบทางการแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากสถาบันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ทดสอบตาบอดสี >> http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/8/eye/2.htm

 

Visitors: 70,295