หลักสูตรช่วงเปิดเทอม

 

 

 การสมัครเรียน >>> ดูรายละเอียด 

หลักสูตรช่วงเปิดเทอมระหว่างปี
มี
 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรเทอม 1 (มิ.ย. - ก.ย.) 

กำหนดเรียน    
ต้นเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกันยายน

วันเรียน (เลือกเรียนได้ 2 แบบ / ซึ่ง 2 แบบ เรียนเนื้อหาเหมือนกัน และจำนวนชั่วโมงเท่ากัน)      
แบบที่ 1 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 17:30 - 19:30 น. (สำหรับนักเรียนที่บ้าน หรือโรงเรียนใกล้กับสถาบันฯ)
แบบที่ 2 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์   เสาร์ เวลา 08:40-16:00 น.  และ เวลา 19:00-21:00 น. (กรณีนักเรียนที่นอนกับสถาบันฯ ในคืนวันเสาร์) และเรียนวันอาทิตย์ เวลา 08:40-12:00 น.  
วิชาที่สอน      
คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ไทย + พละ (พร้อมสอบวัดผลด้านวิชาการ และพละ)
เริ่มรับสมัคร    
ต้นเดือนเมษายน 

  

หลักสูตรเทอม 2 (พ.ย. - ก.พ.) 

กำหนดเรียน   
ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
วันเรียน (เลือกเรียนได้ 2 แบบ / ซึ่ง 2 แบบ เรียนเนื้อหาเหมือนกัน และจำนวนชั่วโมงเท่ากัน)
      
แบบที่ 1 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์   เวลา 17:30 - 19:30 น. (สำหรับนักเรียนที่บ้าน หรือโรงเรียนใกล้กับสถาบันฯ)
แบบที่ 2 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์   เสาร์ เวลา 08:40-16:00 น.  และ เวลา 19:00-21:00 น. (กรณีนักเรียนที่นอนกับสถาบันฯ ในคืนวันเสาร์) และเรียนวันอาทิตย์ เวลา 08:40-12:00 น.  
วิชาที่สอน     
คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ไทย + พละ (พร้อมสอบวัดผลด้านวิชาการ และพละ)
เริ่มรับสมัคร
   
ต้นเดือนสิงหาคม 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร   
นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2 - ม.6  อายุไม่เกิน 18 ปี
 เป้าหมายของทุกหลักสูตร   
สำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ (ทุกหลักสูตรสอนเนื้อหาต่อเนื่องกัน และไม่ซ้ำกัน)
 กรุณาชำระเงินให้ครบเต็มจำนวนก่อนมาเรียน 
หากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 88,410