จุดเด่นของสถาบัน

จุดเด่นของสถาบันฯ

- ผู้บริหารคอยกำกับดูแลนักเรียนทุกคน ทุกคอร์ส ด้วยตนเอง ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียน ความตั้งใจ ความประพฤติ ฯลฯ
จำนวนนักเรียนไม่มากจนเกินไป ทำให้ทีมงาน สามารถจดจำนักเรียนได้ทุกคน
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ในการสอบเข้าเหล่าต่างๆได้อย่างครบถ้วน
เหล่าคณาจารย์มากด้วยประสบการณ์ในการสอน ทำให้สถิติผู้ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของสถาบันฯ มากขึ้นทุกปี
ความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันฉันท์พี่น้องขณะที่เรียนและเข้าค่ายร่วมกัน ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง แม้จะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนเหล่าแล้วก็ตาม
ผู้ปกครองของนักเรียน รักและเข้าใจกัน ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้ได้มิตรภาพที่ดีในหมู่ผู้ปกครอง
เป็นที่พักพิงของนักเรียนเตรียมทหาร หรือนักเรียนเหล่าที่เป็นศิษย์แดนนภา และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
ผู้บริหารจริงใจกับนักเรียน และผู้ปกครองด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

 

จุดแข็งของหลักสูตรที่แดนนภา

- ปูพื้นฐานให้นักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานไม่เท่ากันให้เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันเสียก่อน
- เจาะลึกลงไปในเนื้อหาที่นักเรียนบกพร่อง หรือเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น
- เสริมจุดแข็ง เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในเนื้อหา และมั่นใจในการทำข้อสอบ
- แนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ
- ฝึกฝน แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเก่าๆจากหลายๆที่ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง
- เก็งข้อสอบแต่ละเหล่าให้กับศิษย์ของเราอย่างใกล้เคียง และแม่นยำมากที่สุด


Visitors: 88,407