หลักสูตรช่วงปิดเทอม


ตารางสอนคอร์สตุลาคม 2562

ห้อง ม.2 - 3

 

 

ห้อง ม.4

 

ห้อง ม.5 - 6

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าค่าย 


 

 

 

หลักสูตรช่วงปิดเทอมระหว่างปี
มี
3 หลักสูตร ดังนี้ 
 

 

 หลักสูตรเดือนเมษายน

กำหนดเรียน    
กลางเดือนเมษายน (หลังสงกรานต์) ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (ก่อน นร.เปิดภาคเรียนที่ รร.) 
วันเรียน         
เรียนทุกวันต่อเนื่อง (ประมาณ 20 วัน) 
วิชาที่สอน       
คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ไทย + พละ (พร้อมสอบวัดผลด้านวิชาการ และพละ) 
รายละเอียด     
เน้นปรับพื้นฐานความรู้ทุกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ
เริ่มรับสมัคร    
ต้นเดือนมกราคม

หลักสูตรเดือนตุลาคม
กำหนดเรียน    
ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป (เรียนช่วงปิดเทอม)
วันเรียน         
เรียนทุกวันต่อเนื่อง (ประมาณ 25 วัน) 
รายละเอียด     
เน้นเนื้อหา รวมโจทย์ข้อสอบช้างเผือก และข้อสอบเก่า พร้อมทดสอบย่อยเพื่อประเมินผล และวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน
เริ่มรับสมัคร    
ต้นเดือนสิงหาคม

 

หลักสูตรติวเข้ม(โค้งสุดท้ายก่อนสอบเตรียมทหาร)

คอร์สนี้ รับเฉพาะ นร.ระดับชั้น ม.4 ขึ้นไป ที่มีสิทธิ์สอบ

กำหนดเรียน    
จะกำหนดวันให้ทราบปีต่อปี ขึ้นอยู่กับวันสอบเตรียมทหาร  + สถาบันฯ พาไปสอบ 4 เหล่า * 
วันเรียน         
เรียนทุกวันต่อเนื่อง 
รายละเอียด     
เน้นเนื้อหาเข้ม เพิ่มเทคนิค แนวคิด ทางลัดในการทำข้อสอบเก่า พร้อมทดสอบตามแบบการสอบของสถาบันฯ ซึ่งเทียบได้กับการสอบจริง
เริ่มรับสมัคร    
ต้นเดือนธันวาคม

 คุณสมบัติผู้สมัคร   
นักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2 - ม.6  อายุไม่เกิน 18 ปี

 เป้าหมายของทุกหลักสูตร   
สำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ (ทุกหลักสูตรสอนเนื้อหาต่อเนื่องกัน และไม่ซ้ำกัน)

 กรุณาชำระเงินให้ครบเต็มจำนวนก่อนมาเรียน  
หากนักเรียนที่ชำระเงินไม่ครบในทุกกรณี เช่น อ้างว่าลืม และขอผัดผ่อนว่าจะโอนให้ภายหลัง ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้  

 
Visitors: 88,407