ทำอย่างไรให้ติดเตรียมทหาร

 

 ทำอย่างไรให้ลูกติดเตรียมทหาร
(มีประโยชน์สำหรับ ผปค. & นร. ที่จะสอบเตรียมทหาร) 


        (โดย นายแพทย์สมยศ เสริมศรีพงษ์ คุณพ่อของ นักเรียนนายเรืออากาศ จิตรทิวัส เสริมศรีพงษ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 55  
ศิษย์เก่าแดนนภา รุ่น 5  ปัจจุบันสอบได้ทุน ทอ. ศึกษาอยู่ ณ รร.นายเรืออากาศสหรัฐ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา)

 

 

ทำอย่างไร ให้ลูกสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ (จากประสบการณ์ตรงของผมเองเท่านั้นครับ)
        ผมคิดว่าจะต้องประกอบด้วย
3 ส่วน คือ

         1. ตัวเด็กเอง ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่น

                            อ่านหนังสือ ทำข้อสอบเก่า

                            ออกกำลังกายสม่ำ่เสมอตลอดทั้งปี โดยเฉพาะที่จะต้องใช้สอบรอบสอง (ดูรายละเอียดได้ที่เวปโรงเรียนายเรืออาศ)

         2. ผู้ปกครอง ต้องให้การสนับสนุน และให้กำลังใจลูกๆตลอดเวลา

                            ผมเปิดเสียงวิชาการให้ฟัง(สลับฟังเพลง) ตอนไป-กลับโรงเรียน

                            ผมเปิดเสียงวิชาการให้ฟัง ขณะเข้าห้องน้ำ แต่อย่าซีเรียสมากนะครับ ทำแบบสนุกๆ

         3. สถาบันกวดวิชา เนื่องจากข้อสอบเข้าเตรียมทหาร เป็นข้อสอบที่ยาก และมีจำนวนข้อที่มาก เด็กจะต้องทำข้อสอบเร็วๆ ผมคิดว่าการกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนั้นมีความจำเป็น (อันนี้ต้องขอย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เด็กบางคนหรือผู้ปกครองบางท่าน อาจจะมีความเห็นว่าไม่จำเป็นก็ได้)

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

              ก.ได้รับการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา ที่ใกล้เคียงกับการสอบ

              ข.นักเรียนได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันกัน สร้างความกระตือรือร้น

              ค.ได้รับการทดสอบเป็นระยะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา

              ง.ได้ฝึกวิชาพละ ที่จะต้องใช้สอบรอบสอง

              จ.สถาบันกวดวิชาบางแห่ง ติวสอบรอบสองให้ฟรี

 

           ในการเลือกสถาบันกวดวิชาให้กับลูกๆ ผู้ปกครองควรจะไปดูสถานที่เรียนด้วยตนเอง ไปพูดคุยกับเจ้าของสถาบัน ก่อนตัดสินใจนะครับเพราะความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และการสอบเข้าเตรียมทหารถูกจำกัดด้วยอายุ นักเรียนบางคนสอบได้ 1ปี หรือ2ปี หรือ3ปี ไม่เท่ากัน

        
                 
สำหรับผมเลือกให้ลูกเรียนที่สถาบันกวดวิชาแดนนภา คอร์สติวเข้มเดือนมีนาคม ตอนอยู่ ม.2 ยังไม่มีสิทธิ์สอบเตรียมทหาร แต่เมื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นมาก กลับมาเรียนคอร์สติวเข้มตอน ม.3 สอบติด เหล่า แต่สอบตกรอบสองเนื่องลำดับที่ไม่ดี   และเรียนคอร์สติวเข้มตอนอยู่ ม.4 ผลสอบรอบวิชาการ ติดลำดับต้นๆ และสอบผ่านได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารในที่สุด ผมต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆ ท่านที่สอนลูกมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณสถาบันกวดวิชาแดนนภาพร้อมคณาจารย์ทุกๆท่านของสถาบัน ขอบคุณทุกๆกำลังใจ โ และสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอชื่นชมในความมีมานะ ขยันอดทนตั้งใจแ่น่วแน่ของลูกชายจนทำให้มีวันนี้

                                                                                                                                                                                                     ขอบคุณครับ

                                                                                                                                                                                         นายแพทย์สมยศ  เสริมศรีพงษ์

          

                                                                                    ผู้ปกครองท่านใดอยากพูดคุยซักถามกับผมเป็นการส่วนตัว ติดต่อมาได้ครับไม่ต้องเกรงใจ  โทร 089-7654007 (หลัง ทุ่ม)

 

 

Visitors: 88,407